Şair Yolu
Her Şairin Gideceği Yol Şair Yolu…

Uykuların Nöbetleri

Ağustos 23rd 2010 Yaz/Çiz Paylaş

gözlerimde uykuların nöbetleri    
hayalin gözlerime çekmiş perdeleri  
direnmek zor uykulara;    
ben seni çok seviyorum,sakın bırakma beni…Arexb

Yorum alanı kapalıdır.Toplist25

Bedreddîn Tirmizî isminde biri simyâ ile uğraşırdı. Mevlânâ’nın ismini duyarak Konya’ya ziyâretine geldi. Önce oğlu Sultan Veled’e uğrayarak, yapacağı altınlardan hergün bir dirhem Mevlânâ’nın talebelerine vereceğini vâd eyledi. Bu haberi Mevlânâ’ya ulaştırdılar, fakat o hiç cevap vermedi. Birkaç gün sonra Bedreddîn’in çalıştığı yere gitti. Bedreddîn simyâ ilmiyle uğraşarak altın yapmaya çalışıyordu. Mevlânâ’nın geldiğini görünce, ayağa [...]

Önceki Yazılar

 ”ALLAH, ALLAH” NİDÂLARIYLA

Mevlânâ’nın Celâleddîn isminde bir talebesi vardı. Ticâretle uğraşır, at alıp satardı. O anlatır; “Bir gün Mevlânâ  sarığını sarıp, giyinmiş olduğu hâlde, bana bir at hazırlamamı emretti. Ben, atların içinden en güçlüsünü eğerlemek için huzûrundan ayrıldım. Fakat at huysuzluk yaptığından, bir türlü eğerleyemiyordum. Yanıma iki kişi daha alıp, atı zorla eğerledik. Buna rağmen at [...]

Sonraki YazılarReklam
*****************************************
Facebook Sayfamız

porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno