Şair Yolu
Her Şairin Gideceği Yol Şair Yolu…

Mevlâna Hz. Dilinden Duâlar

Ağustos 22nd 2010 Yaz/Çiz Paylaş

“Yâ Rabbî! Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir.

Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

Yâ Rabbî! Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim! Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.

Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî! Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.

Ey ihsânı çok olan Rabbim! Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.

Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidâyete çıkar.

Mevlâna


Yorum alanı kapalıdır.Toplist25

Ne kadar oldu ayrılık
saymadım ama 29 nisandı
hiç unutmadım
kulaklarımda sözleri
hiç unutmadım ki
ayrılığına sebepler aramadım
onu bir daha sormadım
yaşadım hayatımı adım adım
ben onu hiç sormadım
ekmeğim kaldı yarım
geleceğimi umutlarıma sardım
yaşadım hayatımı adım adım
tatlı-acı bir hayatın anlamını
onsuz kalınca anladım sanki
sözlerim adam oldu
gözlerim yaşlarla doldu
pencereme gelen kuşlar gibi
ben hayata yeniden kanat çırptım
onsuz da yaşadım
bir kat daha acılandım
ben onu hiç sormadım
yaşadım hayatımı [...]

Önceki Yazılar

Şemseddîn Attâr anlatır: Mevlânâ bir gün câmide vâz ederken, mevzû; Hızır ile Mûsâ aleyhimesselâmın kıssasına gelmişti. Bu kıssayı, öyle fesâhat ve belâgat ile anlatıyordu ki, herkes nefesini kesip, can kulağı ile dinliyordu. Benim yanımda bir şahıs başını önüne eğmiş bir şeyler mırıldanıyordu. Kulak verdim, dediklerini anladım. “Sanki yanımızda idin, sanki üçüncümüz sen idin.” diyordu. Bunun [...]

Sonraki YazılarReklam
*****************************************
Facebook Sayfamız

porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno